Skip to main content

預訂星空聯盟的航班從Puerto Rico前往Cuba

Select journey type

cmp-travelers-helptext

Puerto Rico前往Cuba的航班優惠

 1. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  06/01/2021

  HAV-SJU

  11/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  5 夜間旅程
  419USD*
 2. San Juan (SJU) 前往 Santa Clara (SNU)

  來回
  airline logo
  SJU-SNU

  25/03/2021

  SNU-SJU

  30/03/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  5 夜間旅程
  346USD*
 3. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  05/02/2021

  HAV-SJU

  10/02/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  5 夜間旅程
  419USD*
 4. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  08/01/2021

  HAV-SJU

  15/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  7 夜間旅程
  419USD*
 5. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  02/01/2021

  HAV-SJU

  12/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  10 夜間旅程
  419USD*
 6. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  30/12/2020

  HAV-SJU

  08/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  9 夜間旅程
  419USD*
 7. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  02/01/2021

  HAV-SJU

  08/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  6 夜間旅程
  419USD*
 8. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  03/01/2021

  HAV-SJU

  08/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  5 夜間旅程
  419USD*
 9. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  04/01/2021

  HAV-SJU

  08/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  4 夜間旅程
  419USD*
 10. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  30/12/2020

  HAV-SJU

  09/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  10 夜間旅程
  419USD*
 11. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  02/01/2021

  HAV-SJU

  09/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  7 夜間旅程
  419USD*
 12. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  03/01/2021

  HAV-SJU

  09/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  6 夜間旅程
  419USD*
 13. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  04/01/2021

  HAV-SJU

  09/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  5 夜間旅程
  419USD*
 14. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  30/12/2020

  HAV-SJU

  10/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  11 夜間旅程
  419USD*
 15. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  02/01/2021

  HAV-SJU

  10/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  8 夜間旅程
  419USD*
 16. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  03/01/2021

  HAV-SJU

  10/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  7 夜間旅程
  419USD*
 17. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  04/01/2021

  HAV-SJU

  10/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  6 夜間旅程
  419USD*
 18. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  30/12/2020

  HAV-SJU

  11/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  12 夜間旅程
  419USD*
 19. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  02/01/2021

  HAV-SJU

  11/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  9 夜間旅程
  419USD*
 20. San Juan (SJU) 前往 Havana (HAV)

  來回
  airline logo
  SJU-HAV

  03/01/2021

  HAV-SJU

  11/01/2021

  提供售票

  巴拿馬航空

  請注意可能的營運航空公司,額外的 行李費用可能產生。

  8 夜間旅程
  419USD*

*顯示價格為過去48小時的來回票價,但有可能現在已無法取得。星空聯盟所有成員航空公司或所有費用/選擇並非全部顯示。額外的行李費用、付費費用與其他選擇服務的費用可能產生。訂票時,請確認退款、重新訂票與行李限額等可能的限制。價格可能會依所選擇的航線與航班變動,航程可能包括中間停靠站。合約條款適用。