Skip to main content

预订星空联盟从荷兰飞往哥斯达黎加的航班

Select journey type

cmp-travelers-helptext

从荷兰飞往哥斯达黎加的航班折扣

 1. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  20/01/2021

  SJO-AMS

  27/01/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  625EUR*
 2. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  27/01/2021

  SJO-AMS

  03/02/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  625EUR*
 3. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  03/02/2021

  SJO-AMS

  10/02/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  625EUR*
 4. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  02/12/2020

  SJO-AMS

  09/12/2020

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  625EUR*
 5. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  18/11/2020

  SJO-AMS

  25/11/2020

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  628EUR*
 6. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  18/01/2021

  SJO-AMS

  25/01/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  628EUR*
 7. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  11/01/2021

  SJO-AMS

  18/01/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  630EUR*
 8. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  25/01/2021

  SJO-AMS

  01/02/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  630EUR*
 9. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  01/02/2021

  SJO-AMS

  08/02/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  630EUR*
 10. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  08/02/2021

  SJO-AMS

  15/02/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  630EUR*
 11. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  19/01/2021

  SJO-AMS

  26/01/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  632EUR*
 12. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  26/01/2021

  SJO-AMS

  02/02/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  632EUR*
 13. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  02/02/2021

  SJO-AMS

  09/02/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  632EUR*
 14. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  09/02/2021

  SJO-AMS

  16/02/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  632EUR*
 15. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  12/01/2021

  SJO-AMS

  19/01/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  632EUR*
 16. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  13/01/2021

  SJO-AMS

  20/01/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  634EUR*
 17. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  25/11/2020

  SJO-AMS

  02/12/2020

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  635EUR*
 18. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  11/11/2020

  SJO-AMS

  18/11/2020

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  640EUR*
 19. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  24/11/2020

  SJO-AMS

  01/12/2020

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  646EUR*
 20. 阿姆斯特丹 (AMS)聖荷西 (SJO)

  往返
  airline logo
  AMS-SJO

  21/01/2021

  SJO-AMS

  28/01/2021

  销售方

  Air Canada

  请注意可能的运营航空公司。可能适用附加的行李费用

  7 晚旅程
  648EUR*

*过去48小时之内提供往返航班价格,可能会不适用于目前情况。并非所有星空联盟成员航空公司或所有票价/选项都会显示。可能适用额外的行李费、付款费用和其他可选服务费用。在预订时请查询可能适用的退款、重新预订和行李限额规定。价格可能因所选路线和航班而有所差别。路线可能包括中途中转停留。适用相应条款条件。